Prof. Dr. Hilal Özdağ - Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden lisans derecesini 1993 yılında aldı. Özdağ, 1995 yılında biyoteknoloji alanında yüksek lisans derecesini almasının ardından doktorasını kalıtımsal meme kanseri genetiği üzerine Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yaptı. 2000-2004 yılları arasında Cambridge Üniversitesi Onkoloji Departmanı Hutchison-MRC Araştırma Merkezi’nde epitelyal kanserlerde kromatin modifiye edici genlerin etkileri üzerinde çalıştı. 2005 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. Kolorektal kansere yönelik teranostik biyobelirteçlerin keşfine yönelik araştırmaları kendi ekibi ile Ankara Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Sistem Biyoteknolojisi İleri Araştırma Birimi’nde yürütüyor. Uluslararası atıf indeksine kayıtlı 38 yayını bulunan Özdağ’ın bu yayınlarına aldığı toplam atıf sayısı 1791, araştırmacının h indeksi 18’dir. https://publons.com/researcher/403691/hilal-ozdag/ https://orcid.org/0000-0001-7940-2499 http://scholar.google.com.tr/citations?user=K9OHajkAAAAJ&hl=tr&oi=ao

YAZARA AİT MAKALELER: