Bir halk sağlığı sorunu olarak cahil cesareti döngüsü

Bir halk sağlığı sorunu olarak cahil cesareti döngüsü

Akademik unvan (Dr., Doçent, Profesör) kişiyi her şeyi bilen haline getirmez. Böyle davrananların yaydığı dezenformasyon önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğinde, sorumluluk kime ait olmalı? Bilim gazeteciliği neden önemli? Cahil cesareti döngüsünden korunma yolları.