Dr. Işıl Acehan - George Mason Üniversitesi, Ali Vural Ak İslam Araştırmaları Merkezinde misafir akademisyen olarak çalışmalarını yürütüyor. Bilimsel çalışmaları ABD’deki ilk Türk/Müslüman göçmenler ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi üzerine olan Dr. Acehan, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmasını, Bologna’da Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII’de yürüttü. Doktora araştırmaları sırasında Fulbright, Turkish Cultural Foundation, Smithsonian Enstitüsü, Massachusetts Foundation for the Humanities, Freie Universität Berlin (JFK Enstitüsü) bursları da dahil olmak üzere birçok burs ve araştırma desteği aldı. 2006-2007 akademik yılında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde Fulbright araştırmacısı olarak bulundu. ABD’de kaldığı süre boyunca Harvard'da derslere katıldı ve Harvard Üniversitesi kütüphanelerinde doktora tezi araştırması yaptı. Bilkent Üniversitesi’nde hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde ABD Tarihi dersleri verdi. George Mason Üniversitesi, Ali Vural Ak İslam Araştırmaları Merkezi’nin çatısı altında kurduğu “Turks in America” isimli internet sitesinde yazılar kaleme alıyor ve Bahçeşehir/Bay Atlantic University ile yürüttüğü “Ottoman America” isimli belgeselin proje direktörlüğünü yapıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: