Meltem Şenol Balaban

Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban - ODTÜ - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını, aynı bölümün Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programında 2001 yılında tamamladı. 1999-2005 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde, çeşitli planlama stüdyolarında ve planlama projelerinde görev aldı. 2004-2005 döneminde Almanya’nın Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nde burslu araştırmacı olarak bulundu. İlk doktora derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2009 yılında aldı. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan 3 yıllık burs ile Tokyo Üniversitesi Kent Mühendisliği Bölümü’nde ikinci doktorasını 2012 yılında tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 2013 yılından beri ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Balaban, halen Planlama Stüdyosu dersleri ile Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, Şehir ve Bölge Planlama Disiplininde Güncel konular derslerini derslerine giriyor. Deprem Çalışmaları Y. lisans Programında ise birkaç dönem Afet Risk Yönetimi ve Risk Azaltma Temel Prensipleri derslerini de verdi. Risk yönetimi ve sakınım planlaması, iklim değişikliği, kentsel taşkın risk yönetimi ve tahliye alanlarının mekansal dağılımının coğrafi bilgi sistemlerinde modellenmesi gibi çalışma konuları ile çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alıyor. Ağustos 2018 tarihinden beridir ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (https://dmc.metu.edu.tr/) görevini sürdürüyor. Uzmanlık konularıyla ilgili çeşitli görsel ve yazılı malzemelere https://avesis.metu.edu.tr/mbalaban/dokumanlar ve adresinden ulaşabilir.

YAZARA AİT MAKALELER:

Kategori Arşivi