Mesut Eren

Doç. T. Mesut Eren – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1988 tarihinde mezun olan T. Mesut Eren, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden aldı. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Koç Holding’de çalışan Eren, 2000-2015 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında da İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF’de Dekan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 2017 tarihinden bu yana Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü AB İktisadı ve İşletme Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışan Eren’in çalışma alanları Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ekonomidir.

YAZARA AİT MAKALELER:

Kategori Arşivi

Almanya geri döndü
Almanya geri döndü

Almanya geri döndü

Tarihsel mirası nedeniyle büyük bir askerî güç olmaktan kaçınan Almanya, bu tavrını değiştirdi. Ukrayna’ya kendi ürettiği tankları verme kararı aldı. Bu değişiklik, Avrupa’nın geleceğini nasıl şekillendirebilir? Türkiye’yi nasıl etkileyebilir? Prof. Dr. Mesut Eren yazdı.