Arap ayaklanmalarının 11. yıldönümü: Umut ve yıkım

Arap ayaklanmalarının 11. yıldönümü: Umut ve yıkım

11 yıl önce Tunus, Mısır, Suriye gibi çeşitli Ortadoğu ülkelerinde binlerce insan “ekmek, özgürlük, onur” için ayaklandı, asgari insani yaşam koşulları, demokratik bir yönetim ve özgürlük talep ettiler. Adeta bir deprem gibi sarsıcı geçen 11 yılın sonucu için söylenebilecek kelime: Enkaz. Mete Çubukçu yazdı.