Dr. Osman Vahdet İşsevenler - 1986’da Van’da doğdu. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi anabilim dalında çalışan İşsevenler’in yayınlarının bir kısmı şu şekildedir: Kurucu İktidarın Eleştirisi, Platon’da Varlık ve Yasa kitapları; Dönüşen Toplum Dönüşen Hukuk I, II, III; Hukuku Sinemada Görmek kitaplarında bölüm.

YAZARA AİT MAKALELER: