Yaşadığımız evler insan ruhuna ve doğasına ne kadar uygun?

Yaşadığımız evler insan ruhuna ve doğasına ne kadar uygun?

Ev bir kültür ürünüdür. Tarih boyunca insanlar örf, adet, gelenek ve inanç gibi kültürel öğelerini evlerine yansıtarak mimariyi biçimlendirdiler. Bugünse standartlaşmış, tek-tip apartmanlar, toplu konutlar hatta şehirler aslında sahip olduğumuz dünya tasavvurunun bir sonucudur.