Dr. Sevinç Bermek - London School of Economics and Political Science’da araştırma görevlisi. Son dönemde çalışmalarını Türkiye toplumunda mağduru suçlayıcı toplum normlarının kadına şiddete karşı yönelik politikaların etkisine yoğunlaştırmış olan Bermek, anket, deney, derinlemesine mülakatlar yöntemlerini kullanarak karşılaştırmalı siyaset ve kamu politikaları üzerine çalışmalar yaptı. 2019’da AK Parti’nin 2002’de iktidara gelmesi ve toplumda ve siyasette yerini sağlamlaştırmasına yönelik tezini kitaplaştırdı. 2007’de Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans, 2008 yılında, Warwick Üniversitesi’nde uluslararası politik ekonomi üzerine yüksek lisans, 2013’te Warwick Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2016 yılında, King’s College Londra’da misafir araştırmacılık yaptı. 2022’de de Harvard Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacılık yaptı.

YAZARA AİT MAKALELER: