Dr. Yücel Bulut - Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor. Araştırma alanları arasında Güney Asya tarihi, Hindistan siyaseti, azınlıklarla ilgili insan hakları meseleleri ve Hindistan'daki azınlık sorunları bulunuyor. Halihazırda teorik çalışmalarının yanı sıra, Güney Asya'daki bölgesel çatışmalarla ilgili saha çalışmaları yapmakta ve vaka incelemelerine devam ediyor.

YAZARA AİT MAKALELER: