Ali Burak Darıcılı

Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı - Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini 1998 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “The Role of International Community in the Bosnian Conflict; Its activities, successes and failures” konulu yüksek lisans eğitimini 2010 yılında, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda “Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi” konulu doktora eğitimini ise 2017 yılında tamamladı. 2000-2014 yılları arasında Başbakanlık’ta İstihbarat ve Güvenlik konularında “Meslek Memuru” olarak yurtiçi ve yurtdışında görev yaptı. Daha sonra akademik çalışmalarına yoğunlaşarak, özellikle “Siber Güvenlik, İstihbarat, Güncel Türk Dış Politika Meseleleri ve Terör” konularında akademik çalışmalar gerçekleştirdi. Halen Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doçent Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

YAZARA AİT MAKALELER:

Kategori Arşivi

Ekonomik güvenlik ve ekonomik istihbarat neden artık daha önemli? Neleri yeniden düşünmeliyiz?

Ekonomik güvenlik ve ekonomik istihbarat neden artık daha önemli? Neleri yeniden düşünmeliyiz?

Günümüzde askerî rekabet yerini ekonomik rekabete bıraktı. Devletler, uluslararası teknoloji şirketleri rekabet halinde. Dolayısıyla ekonomik istihbarat önem kazandı. Ekonomik istihbarat nedir? Bunun güvenlikle ilgisi ne? Kimler, nasıl hangi alanlarda ekonomik istihbarat faaliyeti yapar? Türkiye ekonomik istihbaratın neresinde? Ali Burak Darıcılı yazdı.