Erkan Koca, gerçek anlamda işleyen, hukukun ve kurumların güvencesinde nitelikli bir demokrasiye ulaşmak adına güvenlik ve yasa, siyaset ve hukuk, özgürlük ve güvenlik gibi netameli başlıklarda saha çalışmaları ve araştırmalar yapıyor. Polisliğin Kitabını Yazmak: Antropolojik Açıdan Polis Bürokrasisi ve Görünümleri ile Düzen ve Kargaşa Arasında: Polis Açısından Gezi Olayları adlarıyla yayımlanmış iki kitabın yanı sıra Demokrasiyi Korumak başlıklı bir başka kitabı daha bu yıl için yayıma hazırlıyor. Telif çalışmalarının dışında, Suçsuz Yere Polislik: Artvin’de Polis-Halk İlişkisi Üzerine Etnografik Bir İnceleme başlıklı bir saha çalışması ve Nereye Gitti Bu Entelektüeller, Küçük Yerler Büyük Meseleler, Sosyolojiye Çağrı, Güvenlik ve Toplum, Kitapları Nasıl Okumalı, Siyasal Antropoloji, Kültür Teorileri, Alan Çalışması gibi yayımlanmış çok sayıda çevirisi bulunuyor. Sosyal ve kültürel antropoloji alanında Ankara Üniversitesi’ndeki yüksek öğreniminin ardından çeşitli zamanlarda Birmingham, Lund, Oslo ve New York üniversitelerinde konuk araştırmacı olarak bulundu. Yakın zamanda, PODEM için Özge Genç ile birlikte Kriz Zamanlarında Güvenlik Kurumları ve Sivil Toplum İlişkisi raporunu kaleme aldı. Serbestiyet haber sitesine yazılar yazıyor.

YAZARA AİT MAKALELER: