Dr. Nergis Dama - 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Matematik Bölümü’nden lisans, 2012 yılında ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. 2016’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Anabilim Dalı’nda “Türkiye’de Sosyal Yardımların Sosyal Refah Üzerindeki Etkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olan Dr. Nergis Dama sosyoekonomik eşitsizlikler, refah politikaları, istihdam ve gelir eşitsizliği konularında çalışmalarını sürdürüyor.

YAZARA AİT MAKALELER: