Edebiyatımızın gayriresmî tarihi

Edebiyatımızın gayriresmî tarihi

Ertem Eğilmez’in yayıncı olduğu, Yaşar Kemal’in İnce Memed’ini bastığı pek bilinmez. Benzer şekilde Kemal Tahir’in eklemeler yaparak çevirdiği romanın filme çekilip sinemalarımızda gösterildiği de bilinmez. Edebiyatımızın arka bahçesi sanılandan daha zengin ve nice hoşluklara sahnedir. Murat Batmankaya yazdı.